Tak.. a kto takaja Barbara Wambley ili kak ee ? - Explorer , 24.01.2000 22:07 MSK
subj.

: : : Dragon Bane, gde vse zony ot korki do korki svoi sobstvennye.
: : Это какой Dragon Bane? Неужели Барбары Уэмбли?
:
: Ono samoe :)
   mud server - Kanila , 20.01.2000 20:25 MSK