Nashet gate mobov - Koshe , 23.03.2000 16:27 MSK
Esli ja sdelau sebe familiar, poidu naprimer v tomb im i sahochu gate. dopustim citizen. Sdelav gate citizen est verojatnost togo shto gate budet k drugomu citizenu esli da to kak etogo isbeshat ?
   Nashet gate mobov - Koshe , 23.03.2000 16:27 MSK