Re: Cyrillic - Koshe , 23.03.2000 22:24 MSK
: Это цитата :)
: Откуда?

Ne snau :(
   Cyrillic - Kanila , 23.03.2000 12:21 MSK