Re: Holy Eq - Koshe , 14.06.2000 19:49 MSK
Mne pofigu int u menja vse ravno 11 pust delaut -11 int ja vse ravno nosit budu :)
   Holy Eq - Elrus , 14.06.2000 16:36 MSK