Re: Ludi ja v moskve :) - Koshe , 22.07.2000 19:11 MSK
: : zvonite shtoli..prosite kostu :) 339 13 57
:
: А ты случсаем через месяц еще там не будешь? :)
:
: Mind

K neshastu da :(
   Ludi ja v moskve :) - Koshe , 21.07.2000 12:39 MSK