Re: Kazhis sloth opjat togo...sdoh, skotina :( - Explorer , 29.09.2000 13:41 MSK
: : А че с Kaniloy случилось ?

tak on eq razdal i retired...

:(
   Kazhis sloth opjat togo...sdoh, skotina :( - Ferrum , 29.09.2000 09:03 MSK