Re: A ne rano li mne v Lyme? :(( - Alatar , 18.03.2001 22:02 MSK
: Slabovato kak to, a v Lyme pora :)))
Mozhesh menja podozhdat' :P
   A ne rano li mne v Lyme? :(( - Ferrum , 18.03.2001 20:55 MSK