Re: вл - Alatar , 24.03.2001 00:27 MSK
Grustnie vse tvoi istorii :P
I vse o nedostatke zhenshin :P
   вл - Algor , 23.03.2001 20:36 MSK