Re: Lick Helxen - Alatar , 06.05.2001 12:51 MSK
: Ja ih tuda so vsego bh sobiral!
: Btw a skoko koshek v bh?
: ja nashel tolko 4 hotja iskal dovolno chshatelno!
try
#loo 100 ti %{i}.cat hi
i poshitaj skoka iz nix v bh:)
   Lick Helxen - Alatar , 05.05.2001 15:29 MSK