Re: YES YES YES!!! - Alatar , 07.06.2001 15:27 MSK
: Клиника...
:
: Ник.

Vot i ja o tom-zhe...
Klinicheskaja nostal'gija
   POLL - Jake , 06.06.2001 15:23 MSK