דננננ.... םף קעמ חא באדסעגמ!!!! - Kamazoh , 26.06.2001 08:51 MSK
< 260hp 124ma 105mv >
mem
You have memorized:
Nothing

< 260hp 124ma 105mv >
sa sorry, spam cooomiiiiing!!!
rem robe
get bag robe
wear robe
get ioun bag
get ioun bag
get ioun bag
get ioun bag
get ioun bag
get ioun bag
mem 'colour spr'
mem 'colour spr'
mem 'colour spr'
mem 'lightning bolt'
mem 'lightning bolt'
mem 'lightning bolt'
put all.ioun bag
rem robe
put bag robe
wear robe

< 260hp 124ma 105mv >
You sit down and rest your tired bones.

< 260hp 124ma 105mv >
You stop using a white silk robe.

< 260hp 124ma 105mv >
You get a bag from a white silk robe.

< 260hp 124ma 105mv >
OK.

< 260hp 124ma 105mv >
You get a deep blue spherical ioun stone from a bag.

< 260hp 124ma 105mv >
You get a deep blue spherical ioun stone from a bag.

< 260hp 124ma 105mv >
You get a deep blue spherical ioun stone from a bag.

< 260hp 124ma 105mv >
You get a deep blue spherical ioun stone from a bag.

< 260hp 124ma 105mv >
You get a deep blue spherical ioun stone from a bag.

< 260hp 124ma 105mv >
You get a deep blue spherical ioun stone from a bag.

< 260hp 124ma 105mv >
Ok

< 260hp 109ma 105mv >
Ok

< 260hp 94ma 105mv >
Ok

< 260hp 79ma 105mv >
Ok

< 260hp 64ma 105mv >
Ok

< 260hp 49ma 105mv >
You cannot squeeze anything more into your brain!
Use mem clear to erase memory.

< 260hp 49ma 105mv >
Ok.
Ok.
Ok.
Ok.
Ok.
Ok.

< 260hp 49ma 105mv >
You stop using a white silk robe.

< 260hp 49ma 105mv >
Ok.

< 260hp 49ma 105mv >
OK.

< 286hp 230ma 105mv >
mem
You have memorized:
colour spray
colour spray
colour spray
lightning bolt
lightning boltהו ושו מהטם lightning bolt????
   דננננ.... םף קעמ חא באדסעגמ!!!! - Kamazoh , 26.06.2001 08:51 MSK