some more! - Alatar , 05.09.2001 20:59 MSK
#TIMER on {#IF (@autoping) {ping}} 0 0; #TS 60

govorjat tick 58 sekund
hotja ja usau 60 secund

i eshe za 5 secund do ticka ja vistavil vizov aliasa...
v nem mnogo vsego poleznogo ( k primeru reporter shto ostalos' 5 sec do ticka + obrabotchik prodolzhitel'nosti nekotorix spellov)
   Небольшое обновление на sloth.nm.ru - Qalcool , 05.09.2001 20:06 MSK