Re: ne hodite deti v africu gulyat..tam blya tigri - Romano , 15.11.2002 14:34 MSK
А что ты собсно хотел этим сказать? :)
   ne hodite deti v africu gulyat'..tam blya tigri - Mislik , 15.11.2002 14:33 MSK