Re: mozhno prosche - Kamazoh , 29.12.2002 01:42 MSK
: redirectit' spam s kanala v output window :)
: i tam smotret' :)
: JS vladeesh ved' - dyk vpered

Это не то что хотелось бы... хотя тоже выход... спасибо за идею
   Mud on Linux - Dunmer , 27.12.2002 17:33 MSK