Re: - Kamazoh , 25.05.2005 20:50 MSK
: Hto - kak... No "Uzhnoe" dolbil javno slabee chem palenaja vodka iz dvushki....

I gazirova "Kolokolchik"
    ERROR

Something wrong with the message.
Mail to Rumata and try again later.