MAIL2FUTURE.NET - Free Mail Delivery Service
MAIL2FUTURE.NET - Служба Доставки Злектронной Почты
Re: Wave to you all :)) - Kretsu , 04.09.2001 13:58 MSK
: My eto prohodili, eto vremenno.
: Libo so vremenem dlia dialup Internet budut vvedeny iskliucheniya, libo nachnetsia bum WLAN, vityh par i optiki. A skoree vsego i to i drugoe.

burzhuii vi !!!

Тема:
Текст:
Автор:
Пароль: ( только для авторизации )