Eq/Mobs Linking Engine [ step 1 ]
Mob Area: BH, Drexel
Mob Name: Dermithius man blacksmith smith Drexel
Item Type: