Eq/Mobs Linking Engine [ step 1 ]
Mob Area: AH, Iceglen
Mob Name: eirok
Item Type: